GraphPad Prism

GraphPad Prism 8.4

Phân tích và đồ thị dữ liệu khoa học
Người dùng đánh giá
3.6  (139 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
8.4.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
GraphPad Software

Phân tích dữ liệu khoa học, làm cho đồ thị và đặt cùng trình bày. Chủ yếu là hữu ích cho các nhà sinh học, các nhà khoa học xã hội và thể chất cũng như sinh viên đại học.

GraphPad Prism kết hợp đồ họa khoa học, vẽ đường cong thực nghiệm một cách toàn diện (hồi quy phi tuyến tính), thống kê và tổ chức dữ liệu. Nó lần đầu được thiết kế cho các nhà sinh vật học thực nghiệm trong các trường y và các công ty thuốc, đặc biệt là những người trong khoa dược lý và sinh lý học. Lăng kính ngày nay được dùng rộng rãi hơn bởi các nhà sinh vật học, cũng như các nhà khoa học vật lý và khoa học xã hội.

Tóm tắt đánh giá

Ưu điểm

  • Thống kê sinh học cơ bản, đường cong thực nghiệm và đồ họa khoa học

Nhược điểm

  • Không chạy trên Windows 3.1, 95, 98 hoặc Windows NT
Thông tin được cập nhật vào: