GraphPad Prism tải

Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu
Counter
Tải về phiên bản mới nhất từ Software Informer
Scanned by 73 antivirus programs on Feb 19, 2022. The file is clean, see the report.
Phiên bản: 9.3.1.471 (x86)
Date update: May 20, 2022
Tên tập tin: installprism8-64bit.msi
Kích thước: 23.6 MB

Liên kết bổ sung

Tải về phiên bản mới nhất từ the developer's website
InstallPrism7.msi InstallPrism8-64bit.msi
Mua hàng tại graphpad.com for
$20.00
Mua

Phiên bản mới nhất của GraphPad Prism

9.3.1.471 (latest)
May 20, 2022
installprism8-64bit.msi
Jun 6, 2017
installprism7.exe
5.0
installprism5demo.exe

Phần mềm thay thế

CurveExpert Professional
CurveExpert Professional
rating

Analyze data and generate the graphs and reports you need.

Graph Paper Maker
Graph Paper Maker
rating

Lets you create your own custom sheets of graph paper.

GraphPad InStat
GraphPad InStat
rating

It conquers the learning curve by escorting you through statistical analyses

RJS Graph
RJS Graph
MIỄN PHÍ
rating

RJS Graph produces professional scientific and mathematical graphs.

Visual Fitting
Visual Fitting
rating

Is a math tool to implement linear, nonlinear curve fitting and surface fitting.